Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “Otani Award”

Meyerhoff Graduate Fellow recognized for excellence

Rasheeda Johnson, a UMBC alumna, is this year’s Otani Award recipient Sarah Preis Features Editor spreis1@umbc.edu Gerontology student Rasheeda Johnson was chosen to receive the…